Wzory dokumentów do pobrania

Pliki udostępniane na tej podstronie są przykładowe i zawierają wyłącznie przykładową kalkulację zgodnie ze stanem na dzień wygenerowania. Aktualną kalkulację mogą Państwo uzyskać generując formularz informacyjny, dostępny na stronie głównej.

Wzór umowy

Regulamin świadczenia usług

Tabela opłat i prowizji